okruh:vzdelanie

0

Vzdelávanie detí v rôznych krajinách sveta: príklady

Všetci rodičia na našej obrovskej planéte, bez akýchkoľvek pochybností, zažívajú veľký pocit lásky k svojim deťom. Avšak v každej krajine otcovia a matky vychovávajú deti rôznymi spôsobmi. Tento proces je značne ovplyvnený spôsobom života ľudí tohto alebo toho štátu, ako aj existujúcimi národnými tradíciami. Aký je rozdiel medzi výchovou detí v rôznych krajinách sveta?

0

Vývoj detí (3-4 roky): psychológia, poradenstvo

Zvyšovanie dieťaťa je pre rodičov dôležitou a základnou úlohou, musíte si včas všímať zmeny v charaktere a správaní dieťaťa a správne reagovať na ne. Milujte svoje deti, nájdite si čas na odpoveď na všetky ich "prečo" a "prečo", dajte pozor, a potom vás budú počúvať. Koniec koncov, od výchovy dieťaťa v tomto veku závisí od jeho celého dospelého života.

0

Prečo potrebujeme telesnú výchovu v materskej škole

V predškolských zariadeniach sa dnes bežne používajú telesné cvičenia, pretože sú najzaujímavejšou a najaktívnejšou formou aktívneho odpočinku počas neaktívnych aktivít s deťmi. Oni nielen potešia deti, ale tiež rozvíjajú reč, koordináciu pohybov a jemné motorické zručnosti.

0

Senzorický vývoj malých detí

Keď sa človek objaví vo svetle, už vytvoril zmyslové orgány. Dieťa však stále nevie, ako ich používať. Smyslový vývoj malých detí je zameraný na to, aby ich učili používať orgány na poznávanie sveta okolo nich. V budúcnosti bude duševná, fyzická, morálna výchova závisieť od toho, ako úspešne prešla táto fáza.

0

Odporúčania pre rodičov o rozvoji a výchove detí

Úloha rodičov, ich výchova detí je najdôležitejším mechanizmom pri formovaní akejkoľvek osobnosti. Je to rodina, ktorá je malým modelom spoločnosti, kde žije v budúcnosti. Rodina tvorí prvé názory na život, vývoj, určuje voľbu povolania, formu vzťahov a spoločenskú činnosť. Nie je možné preceňovať úlohu rodičovskej výchovy. Mladé mamičky a otec nie vždy porozumejú svojmu dieťaťu, vysvetľujú jeho správanie a činy.

0

Ako nahradiť dieťa z akéhokoľvek dôvodu? Detská psychológia

Každé dieťa miluje plakať a plakať čas od času. Toto správanie zvyčajne vedie k zmätku rodičov. A naozaj, ako sa správať a ako sa má dieťa odviazať, aby kňučala a nie? Budeme sa snažiť pochopiť, prečo naše deti narážajú na hysteriku a kňučanie a čo mama urobí v takejto situácii.

0

Násilie v školách

Jedným z dôležitých problémov v období štúdia pre dieťa je možné násilie v škole. Čo to je a aké sú hlavné príčiny? Pokúsme sa to prísť na to.

0

Ako pozdvihnúť dievča bez otca

V šťastnej rodine, keď sú rodičia zodpovední voči svojmu dieťaťu, dieťa vyrastie dobré, slušné a dokonale vie jeho práva a povinnosti. Ale bohužiaľ, nie každý má dostatok času pre deti, najmä ak sú pestované len jednou matkou. Tak ako pozdvihnúť dievča bez prítomnosti muža v rodine?

0

Tipy pre rodičov detí, ktoré vstupujú do školy

Reforma vzdelávacieho systému upravila požiadavky na zápis do školy. Ak boli testované budúci budúci ročník prvého stupňa, ktorý odhalí úroveň vývoja ich kognitívnych schopností pri prijímaní, potom tento postup nie je jednoducho zrušený, ale pod prísnym zákazom.

0

Vzor vzdelania je

Rodičovstvo je dôležitý bod, ktorý si zaslúži zvláštnu pozornosť. Špeciálne vzdelávacie programy pomáhajú učiteľovi vytvoriť harmonicky rozvinutú osobnosť.

0

Problém vzdelávania

Vzdelávanie malého človeka je pomerne zodpovedný a zložitý proces, v ktorom sú všetci zapojení: učitelia, rodičia, spoločnosť. Vždy bol problém vzdelávania veľmi akútny, snažil sa vyriešiť a odborníkov a rodičov a verejných činiteľov vypracúvať odporúčania a vedecké práce.

0

Ako potrestať deti za neposlušnosť: správne pedagogické techniky

Proces vzdelávania je pomerne zložitý, pretože sa musí vyskytovať denne a jeho úspech závisí od konzistencie a účelnosti akcií u dospelých. Ale bez ohľadu na to, ako sa rodičia pokúšali vysvetliť dieťaťu pravidlá a normy správania v spoločnosti od samého narodenia, stále je chvíľka, keď ich porušuje, po ktorom potom nutne nasleduje trest.

0

Čo je povinnosťou kočky

Darčeky na prázdniny, zodpovednosť za duchovné vzdelávanie, aktívnu účasť na živote dieťaťa. O týchto a mnoho ďalších povinností godmother prečítať v tomto článku.

0

Technika Cecil Lupan: učenie by malo priniesť radosť

Metóda Cecile Lupana nie je vedecká: zaoberá sa prirodzeným a multilaterálnym rozvojom detí, berúc do úvahy ich charakteristiky a individualitu. Cecil Lupan vyvinul túto techniku ​​nie ako psychológ, ale ako matka dvoch dcér, ktorí sa snažili učiť deti od raného veku, aby sa naučili svet rôznymi prostriedkami.

0

Laboratórne vzdelávanie predškolských detí v súlade s GEF: účel, úlohy, plánovanie pracovného vzdelávania v súlade s GEF, problém pracovného vzdelávania detí predškolského veku

Najdôležitejšie je začať zapojiť deti do pracovného procesu od malého veku. Musíte to urobiť vo forme hry, ale s určitými požiadavkami. Nezabudnite pochváliť dieťa, aj keď niečo nefunguje. Je dôležité poznamenať, že je potrebné pracovať na vzdelávaní práce v súlade s vekovými charakteristikami a zohľadňovať individuálne schopnosti každého dieťaťa. A pamätajte, že len spolu s rodičmi môžete plne realizovať vzdelávanie detí predškolského veku v súlade s GEF!

0

Manželské povinnosti manželovi

Každá žena je zodpovedná za svoju rodinu. Je na ňom, že atmosféra a blahobyt závisia. Koniec koncov, žena musí udržiavať čistý dom, vychovávať deti a venovať pozornosť jej manželovi. Ako môžem spravovať všetko a zároveň zostať láskavý, jemný a jemný? Ukazuje sa, že ideálna manželka nie je tak jednoduché, ako sa zdá. V článku sa pozrime na zodpovednosť manželky jej manželovi.

0

Typy a štýly vzdelávania v rodine

Často sa ľudia, ktorí majú deti, obrátia na psychológov kvôli pomoci. Maminky a otcovia sa spýtajú špecialistov, kde ich obľúbené deti môžu mať nežiaduce kvality, zlé správanie. Najdôležitejšou úlohou pri formovaní osobnosti je výchova. Z jeho štýlu a typu, ktoré si vybrali rodičia, charakter detí, závisí ich ďalší život.

0

Kto bola Mary Poppins povolaním? Spomeňme si

Zvláštnosťou tohto príbehu je, že na rozdiel od postáv väčšiny rozprávok, hrdinka toho nie je princezná, nie čarodejnica, nie gin z fľaše. Naopak, vo vzhľade je najbežnejšou osobou, ktorá sa zaoberá najbežnejším podnikaním. Koniec koncov, kto bola profesorka Máriou Poppinsovou? Jednoduchá chůva, tiež s najmenším platom.

0

Moje deti

Množstvo zdrojov na správne vzdelanie dieťaťa zaplňovalo všetky police v kníhkupectvách, ale otázka zostáva: "Ako stále potrebujete vzdelávať deti a čo by sa mali učiť od detstva?". Na tejto téme budeme dnes pracovať.