okruh:otcovstva

0

171 / otcovstvo

V našom svete je definícia pojmu "rodina" v živote každého človeka nejednoznačná. Samozrejme, v prvom rade je to skvelý zdroj energie. A osoba, ktorá sa od nej oddelí, je s najväčšou pravdepodobnosťou odsúdená na zlyhanie. V praxi, bez ohľadu na to, do akej miery nás naša rodina znepokojuje, ak sa niečo stane, budú prví, ktorí prídu na záchranu, zdieľajú vaše zlyhania a pomôžu, ak je to potrebné.

0

Posmrtné založenie otcovstva

Posmrtné založenie otcovstva je dlhý a zložitý proces. Musí prechádzať v súlade so všetkými legislatívnymi aspektmi. Rodičia by mali vopred premýšľať o tom, že otcovstvo sa uznávajú vopred a prijímať vhodné rozhodnutie.

0

Čo je to postupnosť generácií?

Čo znamená slovo "nástupníctvo"? Toto je dôležitá súvislosť medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou, keď sa prvky minulosti zachovali a preniesli do súčasnosti. S pomocou kontinuity od rodiny až po rodinu, rodinné tradície, kultúrna minulosť, sociálne hodnoty sa prenášajú.

0

Rodina ako sociálna skupina a sociálna inštitúcia

Rodina je najdôležitejšou sociálnou inštitúciou. Mnohí odborníci sa o túto tému obávajú, preto sa vo svojom výskume usilovne venujú. Ďalej v článku sa budeme bližšie zaoberať touto definíciou, dozvieme sa funkcie a ciele stanovené štátom pred "bunkou spoločnosti". Nižšie uvádzame aj klasifikáciu a popis hlavných typov. Pozrime sa tiež na hlavné prvky rodiny a úlohu sociálnej skupiny v spoločnosti.

0

Otec to dokáže! Akú úlohu hrá otec pre dieťa?

Moderný pápež je ten, kto najprv kladie záujmy rodiny. Existuje ideálny vzorec otcovstva? Čo je on - ideálny vedúci rodiny? Byť superhrdina je ťažká práca. Poďme blahoželáme otcom v deň pápeža a ďakujeme vám za obrovské množstvo duchovnej sily, ktorú investujú do svojich potomkov.